Terms of Use - RepEat

 

Условия за ползване на
сайта на марката „RepEat”

 

 

Общи положения

 

Уважаеми Интернет-потребители, молим Ви внимателно да се запознаете с настоящите Условия за ползване на сайта на марката „RepEat” (наричани по-долу за краткост и само „Условията). Създадени от титуляра на посочената търговска марка и собственик на сайта www.repeat.bg – „К-експрес” ЕООД, Условията са задължителни за всички негови потребители, като дружеството си запазва правото по всяко време да ги измени.

 

С акта на посещаването на Интернет-страницата Вие се съгласявате с тези Условия, като сте длъжни да прочетете същите, а при отказ от такова съгласие или какъвто и да е вид възражение срещу тях, следва да не използвате този сайт и незабавно да го напуснете.

 

Уебсайтът на марката „RepEat” има за цел популяризацията й чрез предоставянето на информация за вида и качествата на предлаганите продукти и услуги. Екипът ни полага постоянни усилия за неговото развитие чрез доставянето на правилна и актуална информация за предлаганите от нас артикули и услуги.

 

„К-експрес” ЕООД си запазва правото да изменя информацията на сайта, като не носи отговорност относно неточности в описанието, представянето и характеристиките на описаните в него предлагани услуги и артикули. Потребителите на сайта нямат право да предявяват каквито и да е претенции към „К-експрес” ЕООД или друго лице, свързано с разработката на този сайт, във връзка с точността, изчерпателността, актуалността или правилността на всяка информация, публикувана на него. Настоящият сайт е регистиран в Република България и дейността му се регулира изцяло от нейното законодателство.

 

Авторски права.

 

„К-експрес” ЕООД си запазва всички права върху интелектуалната собственост на обекти – част от съдържанието на този сайт. Тяхното използване без негово разрешение е забранено. Не са разрешени копирането, възпроизвеждането, повторното публикуване и всяко друго подобно действие, излизащо извън обхвата на обичайното

 

сърфиране в мрежата – за лична употреба и с нетърговска цел, освен с изричното писмено съгласие на титуляра на правата.

 

„К-експрес” ЕООД си запазва правото да използва за своите рекламни и търговски цели всяко авторско съдържание, включително идеи и концепции, предоставено от потребителите на сайта, без да се нуждае от тяхното съгласие и да дължи заплащането на каквито и да е суми, за което потребителите се съгласяват с приемането на настоящите Условия.

 

Информация за промоции, публикувана в Сайта

 

Съдържащите се в Сайта рекламни съобщения, описания на промоции, предложения на преференциални условия и други подобни не представляват публична покана или публично предложение по смисъла на Търговския закон и не задължават „К-експрес” ЕООД, свързани с него лица, франчайзодатели и франчайзополучатели на марката “RepEat” по никакъв подобен начин. “RepEat” определя и променя самостоятелно, какви артикули и услуги се предлагат при промоционални условия в съответния период.

 

Задължения на потребителите и потребителско съдържание

 

Потребителите на сайта са длъжни да използват сайта според уговореното в настоящите Условия. Отговорност за поведението на непълнолетни лица носят техните родители, като „К-експрес” ЕООД не може да бъде държан отговорен при евентуално невярно посочване на възраст от потребител, на когото е било поискана съответната информация.

 

Никаква част на настоящия сайт не може да бъде копирана, изменяна, допълвана или съхранявана, продавана или манипулирана по какъвто и да е начин без предварителното изрично писмено съгласие на „К-експрес” ЕООД.

 

Потребителите на сайта са длъжни да предоставят верни данни при регистрация в същия, да не правят коментари или всякакъв друг вид изказвания, които не отговарят на истината, уронват престижа на марката „RepEat”, обиждат служители на заведенията, работещи под тази марка, потребител на сайта или което и да е трето лице.

 

Забранено е публикуването или събирането чрез настоящия сайт на всякаква рекламна информация за продукти, различни от тези с марката „RepEat”, сравнителна реклама, лична информация или всякаква друга информация, чието разпространяване е забранено със закон или всякакво съдържание с провокативен, незаконен, клеветнически, вулгарен или сексуален характер или съдържание, което представлява нежелани съобщения, спам, верижни писма, вирус
или може по какъвто и да е начин да навреди на определена компютърна система.

 

„К-експрес” ЕООД си запазва правото в случаите на предоставяне на възможност на потребителите за внасяне на собствено съдържание да преглежда и одобри или не всеки коментар или всяка друга информация на потребител, преди същата да бъде публикувана на сайта.

 

Политика по отношение на личните данни.

 

С предоставянето на свои лични данни на настоящия сайт, неговите потребители декларират своето съгласие за тяхната обработка и съхранение от страна на оператора на Сайта съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Ограничаване на отговорността.

 

Освен във всички предвидени в настоящите Условия случаи „К-експрес” ЕООД, свързани с него търговски дружества или лица, както и техните договорни партньори не носят отговорност по отношение на потребителите на Сайта или на което и да е друго трето лица за всякакви вреди – щети или пропуснати ползи, претърпени във връзка с използването на Сайта, на негово съдържание или по какъвто и да е друг подобен начин.

 

В случаите, в които на настоящата Интернет-страница се предоставят връзки към външни сайтове или се използват външи приложения, „К-експрес” ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание, включително относно актуалността, точността, изправността и верността на предлаганото в тях съдържание и електронни характеристики, в това число и по отношение на евентуални вируси или неточности в географските данни.

 

„К-експрес” ЕООД разработва настоящия сайт в услуга на потребителите с марката „RepEat”, като при тази си дейност предоставя полезна информация без заблуждаващ характер, като не поема никакви задължения по отношения на поддръжката и функционирането на сайта, като може включително временно или постоянно да прекрати достъпа до него.